Curriculum vitae

PRACA ZAWODOWA
2014 (VI) – teraz           Prezes Zarządu w Perfect Coll sp. z o.o.
2014 (II) – teraz            Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
2013 (VII) – teraz          Dyrektor operacyjny w Roboclean Poland Piotr Sobotka
2013 (I – VII)                 Prowadzenie projektów konsultingowych i szkoleniowych dla takich firm, jak : Gratka.pl, Gruper.pl, Festo.pl, Gdański Park Technologiczny, Zignatura.pl, Factory600.com, Aromadesign.com.pl.
2013 (IV – X)                Wykładowca na studiach Executive Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych POLSKIEJ AKADEMII NAUK.
2011 – 2013                  Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Lou Pre sp. z o.o. sp. k. (grupa kapitałowa LA RIVE S.A.)
2004 – 2011                 Wiceprezes Zarządu. Dyrektor Sprzedaży i Marketingu i udziałowiec w DLF sp. z o.o. (Produkty: iRobot Roomba, Scooba, Roboclean, Zedi, Kohersen, Ozonomatic)
2000 – 2004                 Główny Specjalista ds. Rozwoju Organizacji oraz Kierownik Sekcji Analiz i Wspomagania Projektów w Wirtualnej Polsce S.A.
2000 - 2007                  Adiunkt i asystent na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
1999 - 2000                   Manager Logistyki w DLF sp. z o.o.
1998 - 2000                   Kierownik Marketingu w Allcom Sp. z o.o.
1994 - 1998                   Kierownik Agencji Kontenerowej w Spedcont sp. z o.o.
1991 - 1994                   Punkt ksero – działalność gospodarcza
 
WYKSZTAŁCENIE UNIWERSYTECKIE
2002 - 2004                  Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.
Doktor nauk ekonomicznych.
(Główne obszary badań: handel internetowy, modelowanie nowych zjawisk w światowej gospodarce. Temat dysertacji: "Opisowy model detalicznych transakcji internetowych")
1995                             Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Instytut Handlu Zagranicznego.
Studia podyplomowe. Handel Zagraniczny i Marketing.
1988 - 1994                  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii.
Magister nauk filozoficznych.
(Główne obszary badań: metodologia nauk, bioelektronika, filozofia przyrody ożywionej. Temat pracy magisterskiej: Wyjaśnianie i prognozwanie w BIOELEKTRONICE)
 
 
Pozostałe doświadczenia (z okresu ostatnich 18 lat)
2008 – 2010                 3-krotne wyróżnienie w rankingu „Gazele Biznesu”.
2005 – obecnie             Członek i Expert SLM Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (pssb.pl).
2004 – 2011                 Prowadzenie setek szkoleń z zakresu sprzedaży i rozwoju osobistego.
2007 – 2011                 Udział w kilkunastu szkoleniach ICAN Institute (Harvard Business Review) z zakresu: zarządzania, przywództwa i sprzedaży.
2007                             I Nagroda PSSB dla wypromowanego przeze mnie studenta w konkursie za najlepszą pracę magisterską na temat sprzedaży bezpośredniej.
2006                              Moderator strategii na lata 2006 – 2008 dla Grupy Partnerskiej "Dla Dobra Zatoki Gdańskiej".
2003                             Członek zespołu tworzącego "Metodykę Projektową IT" w Grupie Kapitałowej TP S.A. (koordynator zespołu Wirtualnej Polski S.A.).
2003 – 2004                  Ukończenie kursu "Project Management Book of Knowledge".
2002 – 2004                 Członek zespołu tworzącego „Strategię 2002-2012” dla Grupy Kapitałowej TP S.A. (z ramienia Wirtualnej Polski S.A.)
2004 - 2007                  Wykładowca (Guest Professor) w VIA University College. Horsens. Dania.
2004 - 2007                  Opiekun studentów "Socrates Erasmus" na VIA University College (Dania).
2003 - 2007                  Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
2001 - 2007                  Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologicznego na Polskiej Akademii Nauk.
1996 - 1998                  Członek Zespołu d/s Transportu Morskiego przy Komisji d/s Polityki Spedycyjnej w Polskim Związku Spedytorów Międzynarodowych FIATA.
1997                             Członek zespołu d/s powiązań kapitałowych oraz zespołu d/s wspólnych przedsięwzięć transportowych przy Komisji wspólnej PKP, portów polskich i największych firm spedycyjnych.
1996                             Autor „Raportu o sytuacji transportowej Polski” dla Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej RP, przygotowanego przez Port Gdynia Holding S.A